Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Van der Hoeven Kliniek en volg ons op Twitter.

 

 • Patiënten
  TBS

  Doorstroom tbs-patiënten naar vervolgvoorziening

  In 2014 telde de kliniek 227 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen was in 2014 met 19 patiënten iets lager dan in 2013. De uitstroom van patiënten lag in 2014 aanzienlijk hoger dan in 2013. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 173. En de gemiddelde bezetting van de KIB lag met 54 weer wat hoger dan het jaar daarvoor.

  • 20,8%
  • 2014
   19
  • 2013
   24
  • 2012
   23
 • Behandelduur
  TBS

  Uitstroom tbs-patiënten

  In 2014 telde de kliniek 227 patiënten in zorg en 262 beschikbare bedden. Het aantal patiënten dat doorstroomde naar transmurale voorzieningen was in 2014 met 19 patiënten iets lager dan in 2013. De uitstroom van patiënten lag in 2014 aanzienlijk hoger dan in 2013. De gemiddelde bezetting van de tbs lag op 173. En de gemiddelde bezetting van de KIB lag met 54 weer wat hoger dan het jaar daarvoor.

  • 33,3%
  • 2014
   24
  • 2013
   18
  • 2012
   27
 • Behandelduur
  TBS

  Gemiddelde behandelduur van tbs

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk terug de maatschappij in te brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2014 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 8,4 jaar. Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren. De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij voorop.

  • 7,7%
  • 2014
   8,4
  • 2013
   7,8
  • 2012
   7,3
 • Patiënten
  TBS
  KIB

   

  Aantal patiënten in zorg

  (TBS+KIB)

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk terug de maatschappij in te brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2014 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 8,4 jaar. Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren. De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij voorop.

  • 3%
  • 2014
   227
  • 2013
   234
  • 2012
   233
 • Patiënten
  TBS
  KIB

  Aantal beschikbare bedden

  (TBS+KIB)

  Uitgangspunt van tbs is om de patiënt zo snel als mogelijk terug de maatschappij in te brengen, veilig voor de maatschappij en de patiënt. De gemiddelde behandelduur van de tbs-patiënten die in 2014 zijn uitgestroomd was bij de Van der Hoeven Kliniek 8,4 jaar. Dit cijfer ligt iets hoger dan eerdere jaren. De Van der Hoeven Kliniek heeft een jaarlijkse uitstroom van 10-15%. Veiligheid staat hierbij voorop.

  • 2014
   262
  • 2013
   262
  • 2012
   262
 • Recidive
  TBS

  Ongeoorloofde afwezigheid tbs-patiënten (tijdens verlof)

  In 2014 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2014 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor 2013, 2012 en 2011. De kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmilieu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 50%
  • 2014
   3
  • 2013
   2
  • 2012
   2
 • Recidive
  TBS

  Ontvluchtingen tbs-patiënten

  In 2014 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2014 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor 2013, 2012 en 2011. De kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmilieu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 2014
   0
  • 2013
   0
  • 2012
   0
 • Recidive
  TBS

  Recidive tijdens tbs

  In 2014 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2014 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor 2013, 2012 en 2011. De kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmilieu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 2014
   0
  • 2013
   0
  • 2012
   0
 • Recidive
  TBS

  Incidenten tijdens verlof

  In 2014 zijn er 3 tbs-patiënten ongeoorloofd afwezig geweest. Tijdens de ongeoorloofde afwezigheid heeft zich geen recidive voorgedaan. Er vond in 2014 geen enkele ontvluchting plaats vanuit de beveiligde zone van de kliniek. Dit geldt ook voor 2013, 2012 en 2011. De kliniek beoordeelt naast de risicofactoren ook de beschermende factoren. Met de specifieke opbouw van beschermende factoren voor patiënten zoals wonen, werk, verblijf, vrije tijdsbesteding en het zorgvuldig opbouwen van een sociaal netwerk in combinatie met het goed weten in te schatten van de risico’s is de kliniek uniek. Het leefmilieu en –klimaat waarin de patiënten wonen, werken en leren binnen de kliniek is hierop geënt. Hiermee houdt de kliniek haar recidivecijfers laag.

  • 2014
   0
  • 2013
   0
  • 2012
   1
 • Verlof
  TBS

  Begeleid verlof tbs-patiënten

  Hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof.

  De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s in de samenleving uit het oog te verliezen. In 2014 gingen er 38 patiënten op begeleid verlof en 48 patiënten op onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties.

  • 15,6%
  • 2014
   38
  • 2013
   45
  • 2012
   50
 • Verlof
  TBS

  Onbegeleid verlof tbs-patiënten

  Hierbij gaat het om het aantal patiënten met een verlofmachtiging voor begeleid respectievelijk onbegeleid verlof.

  De Van der Hoeven Kliniek start vroeg met verlof zonder de risico’s in de samenleving uit het oog te verliezen. In 2014 gingen er 38 patiënten op begeleid verlof en 48 patiënten op onbegeleid verlof. Dit kan de kliniek verantwoord doen dankzij de jarenlange ervaring met risicotaxaties.

  • 9,1%
  • 2014
   48
  • 2013
   44
  • 2012
   44
 • (Vrijwilligers)werk
  Patiënten

  Aantal patiënten dat buiten

  de kliniek werkt

  Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. In 2014 werkten er 15 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 21 patiënten vrijwilligerswerk. Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte afname te zien van patiënten die buiten de kliniek werken of vrijwilligerswerk doen. Een deel van de patiënten 8 die vrijwilligerswerk deden, deden dat op plekken die de Van der Hoeven Kliniek had ingekocht. Van de mensen met werk, waren er 6 die werkten via een betaalde baan via de gemeente (via de Wet Sociale Werkvoorziening). De Van der Hoeven Kliniek had voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.

  • 16,7%
  • 2014
   15
  • 2013
   18
  • 2012
   14
 • (Vrijwilligers)werk
  TBS

  Aantal patiënten dat buiten de

  kliniek vrijwilligerswerk doet

  Het opbouwen van beschermende factoren speelt binnen de behandeling van patiënten een belangrijke rol. Het hebben van werk of het doen van vrijwilligerswerk zijn voorbeelden hiervan. In 2014 werkten er 15 patiënten (een periode) buiten de kliniek en hadden er 21 patiënten vrijwilligerswerk. Ten opzichte van vorig jaar is er een lichte afname te zien van patiënten die buiten de kliniek werken of vrijwilligerswerk doen. Een deel van de patiënten 8 die vrijwilligerswerk deden, deden dat op plekken die de Van der Hoeven Kliniek had ingekocht. Van de mensen met werk, waren er 6 die werkten via een betaalde baan via de gemeente (via de Wet Sociale Werkvoorziening). De Van der Hoeven Kliniek had voor deze patiënten een indicatie aangevraagd en gekregen.

  • 22,2%
  • 2014
   21
  • 2013
   27
  • 2012
   12
 • TBS
  KIB
  Klachten
  Patiënten

  Klachten van patiënten

  TBS
  KIB
  Totaal

  In 2014 zijn er door de klachteninstantie in totaal 240 uitspraken naar aanleiding van ingediende klachten door patiënten (237 tbs / 3 KIB) afgedaan.

   

  Van de 237 klachten van tbs-patiënten zijn er 20 klachten gegrond verklaard, 2 klachten zijn later in beroep gegrond verklaard en 2 klachten over dwangbehandeling A zijn (in eerste aanleg) door de RSJ gegrond verklaard. De andere klachten (206) zijn niet-ontvankelijk of ongegrond. Op 7 klachten heeft de klachteninstantie nog niet beslist. In 2014 is een sterkte stijging te zien in het aantal klachten van tbs-patiënten ten opzichte van eerdere jaren. Dit is deels te verklaren omdat vier tbs-patiënten verantwoordelijk zijn voor een substantieel aantal klachten (194) en drie van hen zijn opgenomen in 2013 en 2014.

   

  De gegronde klachten gaan over diverse onderwerpen. Aandacht verdienen met name de klachten die betrekking hebben op de onderbouwing van de beslissingen tot beperking van de bewegingsvrijheid, de formaliteiten die bij bepaalde beslissingen in acht moeten worden genomen (10) en de beslissingen dat bepaalde interne berichtgeving een onrechtvaardigde privacyschending opleveren (2). Voor wat betreft de procedure rond de beslissingen tot beperking van de bewegingsvrijheid en de bij bepaalde beslissingen behorende formaliteiten is een verbeterplan opgesteld en dit wordt in 2015 uitgevoerd. Ook de interne berichtgeving (noodzaak, inhoud en wijze van formuleren ven berichten) is onder de loep genomen.

   

  Tevens verdienen beslissingen van de RSJ inzake dwangbehandeling A aandacht (2). De wettelijke mogelijkheden van dwangbehandeling zijn in 2013 verruimd, de procedure is derhalve nieuw en dat verklaart één van de gegrondverklaringen door de RSJ. Eén gegrond verklaring betreft het ontbreken van een noodoproepsysteem in de patiëntenkamer, een manco dat na de renovatie van de kliniek zal zijn opgelost.

   

  De klachteninstantie heeft 3 klachten van patiënten van de KIB behandeld, van 2 verschillende patiënten. 1 klacht is deels gegrond verklaard. Ook hier was de reden voor de gegrondverklaring het niet in acht nemen van de wettelijke voorgeschreven eisen.

  • 64.4%
  • 2014
   237
   3
   240
  • 2013
   140
   6
   146
  • 2012
   100
   25
   125