• Publicaties

  Aantal internationale publicaties

  (artikelen, hoofdstukken in boeken)
  Het gaat hierbij om publicaties die under review, geaccepteerd of reeds gepubliceerd zijn.

  Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden binnen De Forensische Zorgspecialisten. Onderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling onderzoek en door behandelaars die naast hun klinische werkzaamheden - al dan niet in het kader van een promotietraject - onderzoek doen.

  • 39,4%
  • 2014
   46
  • 2013
   33
 • Publicaties

  Aantal Nederlandstalige publicaties

  (artikelen, hoofdstukken in boeken)
  Het gaat hierbij om publicaties die under review, geaccepteerd of reeds gepubliceerd zijn.

  Het verrichten van wetenschappelijk onderzoek is een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden binnen De Forensische Zorgspecialisten. Onderzoeken worden uitgevoerd door de afdeling onderzoek en door behandelaars die naast hun klinische werkzaamheden - al dan niet in het kader van een promotietraject - onderzoek doen.

  • 52,2%
  • 2014
   11
  • 2013
   23
 • Promotie-onderzoeken

  Lopende promotieonderzoeken

  Binnen De Forensische Zorgspecialisten is er veel ruimte voor kennisontwikkeling. Vandaar dat er binnen de Van der Hoeven Kliniek en de Waag continu promotieonderzoeken lopen. In 2014 liepen er acht promotieonderzoeken waarvan er vier in de eerste helft van het jaar zijn afgerond.

  • 33,3%
  • 2014
   8
  • 2013
   12
 • Promotie-onderzoeken

  Aantal afgeronde promoties

  Binnen De Forensische Zorgspecialisten is er veel ruimte voor kennisontwikkeling. Vandaar dat er binnen de Van der Hoeven Kliniek en de Waag continu promotieonderzoeken lopen. In 2014 liepen er acht promotieonderzoeken waarvan er vier in de eerste helft van het jaar zijn afgerond.

  • 2014
   4
  • 2013
   -
 • instrumenten

  Instrumenten (inclusief vertalingen)

  Sinds de Engelstalige publicatie van de SAPROF in 2009 en de FAM in 2012 is er veel internationale belangstelling voor risicotaxatieinstrumenten en zijn er in nauwe samenwerking met buitenlandse collega’s meerdere vertalingen gepubliceerd. Ook in 2014 zijn er weer diverse vertalingen van de SAPROF en de FAM uitgekomen. Verder is in 2014 een nieuw instrument gepubliceerd: de SAPROF-YV voor het inschatten van beschermende factoren bij jongeren, welke inmiddels ook in het Engels en Spaans is vertaald.

  • 2014
   10
  • 2013
   5
 • Afgeronde projecten

  Afgeronde meerjarenprojecten

  De focus van de meerjarenprojecten bij de Waag ligt op het uitvoeren van studies om de kwaliteit van de behandelingen aan te tonen. Zo loopt er een onderzoek naar de gezinsinterventie ‘Ouderschap met Liefde en Grenzen’ (OLG) en een adaptatie van Multi Systeem Therapie (MST) voor jongeren en/of ouders met een licht verstandelijke beperking. Binnen de Van der Hoeven Kliniek lopen diverse meerjarenprojecten op het gebied van risicotaxatie. Daarnaast worden meerjarenprojecten uitgevoerd gericht op verdieping van kennis over specifieke patiëntengroepen, zoals zedendelinquenten, vrouwen en etnische minderheden. Sinds de Engelstalige publicatie van de SAPROF in 2009 en de FAM in 2012 is er veel internationale belangstelling voor deze instrumenten en zijn er in nauwe samenwerking met buitenlandse collega’s meerdere vertalingen gepubliceerd. Ook in 2014 zijn er weer diverse vertalingen van de SAPROF en de FAM uitgekomen. Verder is in 2014 een nieuw instrument gepubliceerd: de SAPROF-YV voor het inschatten van beschermende factoren bij jongeren, welke inmiddels ook in het Engels en Spaans is vertaald.

  • 2014
   0
  • 2013
   9