Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Waag en volg ons op Twitter.

 

 • Totaal

  Aantal cliënten in behandeling

  op 31-12

  De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

  • 3,6%
  • 2014
   4380
  • 2013
   4230
  • 2012
   4280
 • Primair behandelde cliënten
  Totaal

  Aantal primair behandelde cliënten

  (totaal)

  De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

  • 1,7%
  • 2014
   9.765
  • 2013
   9606
  • 2012
   8497
 • Primair behandelde cliënten
  Forensische Zorg

  Aantal primair behandelde cliënten

  (Forensische Zorg jeugd + volwassenen)

  De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

  • 9,1%
  • 2014
   3869
  • 2013
   3545
  • 2012
   3049
 • Primair behandelde cliënten
  GGZ Jeugd
  GGZ

  Aantal primair behandelde cliënten

  (GGZ jeugd)

  De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

  • 7,2%
  • 2014
   1383
  • 2013
   1491
  • 2012
   1453
 • Primair behandelde cliënten
  GGZ Volwassenen
  GGZ

  Aantal primair behandelde cliënten

  (GGZ volwassenen)

  De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

  • 0,6%
  • 2014
   4919
  • 2013
   4946
  • 2012
   4299
 • Primair behandelde cliënten
  Cliënt in PI

  Aantal primair behandelde cliënten

  (client in Penitentiaire Inrichting)

  De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

  • 4,4%
  • 2014
   519
  • 2013
   543
  • 2012
   441
 • Wachttijd aanmelding - intake
  Totaal

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (totaal)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

  • 11,8%
  • 2014
   38
  • 2013
   34
  • 2012
   27
 • Wachttijd aanmelding - intake
  Forensische Zorg

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (Forensische Zorg jeugd + volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

  • 28,1%
  • 2014
   41
  • 2013
   32
  • 2012
   25
 • Wachttijd aanmelding - intake
  GGZ Jeugd
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (GGZ jeugd)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

  • 12,2%
  • 2014
   36
  • 2013
   41
  • 2012
   36
 • Wachttijd aanmelding - intake
  GGZ Volwassenen
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (GGZ volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

  • 12,1%
  • 2014
   37
  • 2013
   33
  • 2012
   25
 • Wachttijd aanmelding - intake
  Cliënt in PI

  Gemiddelde wachttijd van

  aanmelding tot intake in dagen

  (cliënt in Penitentiaire Inrichting)

  De Waag is ook actief in PI’s en PPC’s in de omgeving. De Waag biedt maatwerkbehandelingen die gedetineerden helpen recidive te voorkomen of stimuleren tot verdere ambulante behandelingen. In 2014 behandelde de Waag 519 cliënten in PI’s en PPC’s. Dit is een forse afname ten opzichte van 2013. Deze afname is te verklaren door organisatieveranderingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (o.a. sluiting PI´s, vermindering van het behandelaanbod van externe partijen). Het verlenen van forensische zorg is succesvol bij het verminderen van recidive. Zo ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49%) aanzienlijk hoger dan bij ex-tbs-gestelden (21%). De Waag vindt dat goede zorg voor gedetineerden van belang is. Ook helpt het de stap naar de GGZ na detentie te verkleinen.

  • 25%
  • 2014
   30
  • 2013
   24
  • 2012
   17
 • Wachttijd intake - start behandeling
  Totaal

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (totaal)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

  • 11,1%
  • 2014
   40
  • 2013
   36
  • 2012
   32
 • Wachttijd intake - start behandeling
  Forensische Zorg

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (Forensische Zorg jeugd en volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

  • 20%
  • 2014
   42
  • 2013
   35
  • 2012
   31
 • Wachttijd intake - start behandeling
  GGZ Jeugd
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (GGZ jeugd)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

  • 2,8%
  • 2014
   37
  • 2013
   36
  • 2012
   33
 • Wachttijd intake - start behandeling
  GGZ Volwassenen
  GGZ

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (GGZ volwassenen)

  De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

  • 8,3%
  • 2014
   39
  • 2013
   36
  • 2012
   33
 • Wachttijd intake - start behandeling
  Cliënt in PI

  Gemiddelde wachttijd van intake

  tot start behandeling in dagen

  (cliënt in Penitentiaire Inrichting)

  De Waag is ook actief in PI’s en PPC’s in de omgeving. De Waag biedt maatwerkbehandelingen die gedetineerden helpen recidive te voorkomen of stimuleren tot verdere ambulante behandelingen. In 2014 behandelde de Waag 519 cliënten in PI’s en PPC’s. Dit is een forse afname ten opzichte van 2013. Deze afname is te verklaren door organisatieveranderingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (o.a. sluiting PI´s, vermindering van het behandelaanbod van externe partijen). Het verlenen van forensische zorg is succesvol bij het verminderen van recidive. Zo ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49%) aanzienlijk hoger dan bij ex-tbs-gestelden (21%). De Waag vindt dat goede zorg voor gedetineerden van belang is. Ook helpt het de stap naar de GGZ na detentie te verkleinen.

  • 20%
  • 2014
   42
  • 2013
   35
  • 2012
   27