Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Waag en volg ons op Twitter.

 

  • Totaal

    Aantal cliënten in behandeling

    op 31-12

    De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

    • 3,6%
    • 2014
      4380
    • 2013
      4230
    • 2012
      4280
  • Primair behandelde cliënten
    Totaal

    Aantal primair behandelde cliënten

    (totaal)

    De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

    • 1,7%
    • 2014
      9.765
    • 2013
      9606
    • 2012
      8497
  • Primair behandelde cliënten
    Forensische Zorg

    Aantal primair behandelde cliënten

    (Forensische Zorg jeugd + volwassenen)

    De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

    • 9,1%
    • 2014
      3869
    • 2013
      3545
    • 2012
      3049
  • Primair behandelde cliënten
    GGZ Jeugd
    GGZ

    Aantal primair behandelde cliënten

    (GGZ jeugd)

    De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

    • 7,2%
    • 2014
      1383
    • 2013
      1491
    • 2012
      1453
  • Primair behandelde cliënten
    GGZ Volwassenen
    GGZ

    Aantal primair behandelde cliënten

    (GGZ volwassenen)

    De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

    • 0,6%
    • 2014
      4919
    • 2013
      4946
    • 2012
      4299
  • Primair behandelde cliënten
    Cliënt in PI

    Aantal primair behandelde cliënten

    (client in Penitentiaire Inrichting)

    De Waag had op 31-12-2014 4.380 cliënten in behandeling. Dit is ongeveer gelijk aan het aantal cliënten in 2013 en 2012. Het aantal cliënten dat in 2014 via het ministerie van Veiligheid en Justitie in behandeling is gekomen, is licht gestegen ten opzichte van 2013. Dit komt doordat er meer vraag is en vanuit het ministerie daarvoor meer budget is toegekend aan de Waag. Het aantal cliënten dat vrijwillig in behandeling is gekomen, is licht gedaald ten opzichte van het aantal cliënten in 2013. Deze daling heeft zich vooral voorgedaan bij de jeugd. Het aantal afwijzingen voor behandeling is in 2014 hoger dan in 2013. Dit heeft vooral te maken met strengere administratieve eisen waardoor minder cliënten aan alle eisen van de financiers voldeden.

    • 4,4%
    • 2014
      519
    • 2013
      543
    • 2012
      441
  • Wachttijd aanmelding - intake
    Totaal

    Gemiddelde wachttijd van

    aanmelding tot intake in dagen

    (totaal)

    De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

    • 11,8%
    • 2014
      38
    • 2013
      34
    • 2012
      27
  • Wachttijd aanmelding - intake
    Forensische Zorg

    Gemiddelde wachttijd van

    aanmelding tot intake in dagen

    (Forensische Zorg jeugd + volwassenen)

    De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

    • 28,1%
    • 2014
      41
    • 2013
      32
    • 2012
      25
  • Wachttijd aanmelding - intake
    GGZ Jeugd
    GGZ

    Gemiddelde wachttijd van

    aanmelding tot intake in dagen

    (GGZ jeugd)

    De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

    • 12,2%
    • 2014
      36
    • 2013
      41
    • 2012
      36
  • Wachttijd aanmelding - intake
    GGZ Volwassenen
    GGZ

    Gemiddelde wachttijd van

    aanmelding tot intake in dagen

    (GGZ volwassenen)

    De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

    • 12,1%
    • 2014
      37
    • 2013
      33
    • 2012
      25
  • Wachttijd aanmelding - intake
    Cliënt in PI

    Gemiddelde wachttijd van

    aanmelding tot intake in dagen

    (cliënt in Penitentiaire Inrichting)

    De Waag is ook actief in PI’s en PPC’s in de omgeving. De Waag biedt maatwerkbehandelingen die gedetineerden helpen recidive te voorkomen of stimuleren tot verdere ambulante behandelingen. In 2014 behandelde de Waag 519 cliënten in PI’s en PPC’s. Dit is een forse afname ten opzichte van 2013. Deze afname is te verklaren door organisatieveranderingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (o.a. sluiting PI´s, vermindering van het behandelaanbod van externe partijen). Het verlenen van forensische zorg is succesvol bij het verminderen van recidive. Zo ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49%) aanzienlijk hoger dan bij ex-tbs-gestelden (21%). De Waag vindt dat goede zorg voor gedetineerden van belang is. Ook helpt het de stap naar de GGZ na detentie te verkleinen.

    • 25%
    • 2014
      30
    • 2013
      24
    • 2012
      17
  • Wachttijd intake - start behandeling
    Totaal

    Gemiddelde wachttijd van intake

    tot start behandeling in dagen

    (totaal)

    De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

    • 11,1%
    • 2014
      40
    • 2013
      36
    • 2012
      32
  • Wachttijd intake - start behandeling
    Forensische Zorg

    Gemiddelde wachttijd van intake

    tot start behandeling in dagen

    (Forensische Zorg jeugd en volwassenen)

    De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

    • 20%
    • 2014
      42
    • 2013
      35
    • 2012
      31
  • Wachttijd intake - start behandeling
    GGZ Jeugd
    GGZ

    Gemiddelde wachttijd van intake

    tot start behandeling in dagen

    (GGZ jeugd)

    De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

    • 2,8%
    • 2014
      37
    • 2013
      36
    • 2012
      33
  • Wachttijd intake - start behandeling
    GGZ Volwassenen
    GGZ

    Gemiddelde wachttijd van intake

    tot start behandeling in dagen

    (GGZ volwassenen)

    De gemiddelde wachttijd van aanmelding tot intake bedroeg in 2014 38 kalenderdagen tegenover 34 kalenderdagen in 2013. Tussen de eerste intake en start behandeling zaten in 2014 40 dagen tegen 36 dagen in 2013. De wachttijden zijn in 2014 iets toegenomen ten opzichte van 2013 als gevolg van de strengere administratieve eisen bij de verwijzing waardoor cliënten minder snel in zorg kwamen.

    • 8,3%
    • 2014
      39
    • 2013
      36
    • 2012
      33
  • Wachttijd intake - start behandeling
    Cliënt in PI

    Gemiddelde wachttijd van intake

    tot start behandeling in dagen

    (cliënt in Penitentiaire Inrichting)

    De Waag is ook actief in PI’s en PPC’s in de omgeving. De Waag biedt maatwerkbehandelingen die gedetineerden helpen recidive te voorkomen of stimuleren tot verdere ambulante behandelingen. In 2014 behandelde de Waag 519 cliënten in PI’s en PPC’s. Dit is een forse afname ten opzichte van 2013. Deze afname is te verklaren door organisatieveranderingen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (o.a. sluiting PI´s, vermindering van het behandelaanbod van externe partijen). Het verlenen van forensische zorg is succesvol bij het verminderen van recidive. Zo ligt het recidivecijfer van ex-justitiabelen zonder behandeling (49%) aanzienlijk hoger dan bij ex-tbs-gestelden (21%). De Waag vindt dat goede zorg voor gedetineerden van belang is. Ook helpt het de stap naar de GGZ na detentie te verkleinen.

    • 20%
    • 2014
      42
    • 2013
      35
    • 2012
      27