Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen bij de Forensische Zorgspecialisten en volg ons op Twitter.

 

 • Medewerkers

  Instroom van medewerkers

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2014. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 112 medewerkers (77,6 fte) stond een uitstroom van 79 medewerkers (55,1 fte). In tegenstelling tot vorig jaar was er in 2014 sprake van een stijging van het aantal medewerkers. De toename van het aantal fte bij de Waag is o.a. te verklaren door de uitbreiding (nieuwe locaties) in Gouda en Zaandam. Daarnaast is in verband met de toenemende administratieve druk op de zorgregistratie de formatie op de secretariaten tijdelijk verhoogd. Bij de Van der Hoeven Kliniek is er met name een toename van fte in de groepsleiding, vooral op de locatie de Voorde. De transmurale afdeling op de Voorde is uitgebreid t.b.v. betere doorstroom van onze patiënten. Daarnaast was vorig jaar sprake van een relatief hoog verzuim en een relatief hoog aantal zwangerschapsverloven.

  • 45,5%
  • 2014
   112
   (77,6 fte)
  • 2013
   77
   (49,6fte)
  • 2012
   117
   (89,1fte)
 • Medewerkers

  Uitstroom van medewerkers

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2014. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 112 medewerkers (77,6 fte) stond een uitstroom van 79 medewerkers (55,1 fte). In tegenstelling tot vorig jaar was er in 2014 sprake van een stijging van het aantal medewerkers. De toename van het aantal fte bij de Waag is o.a. te verklaren door de uitbreiding (nieuwe locaties) in Gouda en Zaandam. Daarnaast is in verband met de toenemende administratieve druk op de zorgregistratie de formatie op de secretariaten tijdelijk verhoogd. Bij de Van der Hoeven Kliniek is er met name een toename van fte in de groepsleiding, vooral op de locatie de Voorde. De transmurale afdeling op de Voorde is uitgebreid t.b.v. betere doorstroom van onze patiënten. Daarnaast was vorig jaar sprake van een relatief hoog verzuim en een relatief hoog aantal zwangerschapsverloven.

  • 23,3%
  • 2014
   79
   (55,1 fte)
  • 2013
   103
   (78,7 fte)
  • 2012
   98
   (64,5 fte)
 • Medewerkers

  Aantal medewerkers en

  formatie (fte’s) per 31/12

  De genoemde cijfers (met uitzondering van de ziekteverzuimpercentages) betreffen de personele bezetting op 31 december 2014. Het aantal medewerkers dat op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of een oproep-/0-urencontract werkzaam is bij De Forensische Zorgspecialisten is hierin meegerekend. Tegenover een instroom van 112 medewerkers (77,6 fte) stond een uitstroom van 79 medewerkers (55,1 fte). In tegenstelling tot vorig jaar was er in 2014 sprake van een stijging van het aantal medewerkers. De toename van het aantal fte bij de Waag is o.a. te verklaren door de uitbreiding (nieuwe locaties) in Gouda en Zaandam. Daarnaast is in verband met de toenemende administratieve druk op de zorgregistratie de formatie op de secretariaten tijdelijk verhoogd. Bij de Van der Hoeven Kliniek is er met name een toename van fte in de groepsleiding, vooral op de locatie de Voorde. De transmurale afdeling op de Voorde is uitgebreid t.b.v. betere doorstroom van onze patiënten. Daarnaast was vorig jaar sprake van een relatief hoog verzuim en een relatief hoog aantal zwangerschapsverloven.

  • 4%
  • 2014
   868
   (772,1 fte)
  • 2013
   835
   (741,8 fte)
  • 2012
   861
   (767 fte)
 • Ziekteverzuim

  Ziekteverzuim De Forensische Zorgspecialisten

  Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. De Forensische Zorgspecialisten investeert bewust in regie op ziekteverzuim en sturen op inzetbaarheid van medewerkers. Ook al is het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten licht toegenomen ten opzichte van 2013 ligt het nog wel onder het landelijk gemiddelde van de GGZ.

  • 0,6%
  • 2014
   4,8%
  • 2013
   4,5%
  • 2012
   4,4%
 • Ziekteverzuim

  Ziekteverzuim GGZ landelijk

  Het ziekteverzuimpercentage is het voortschrijdend gemiddelde over het jaar en betreft zowel kort, middellang als langdurig verzuim, exclusief zwangerschap. De Forensische Zorgspecialisten investeert bewust in regie op ziekteverzuim en sturen op inzetbaarheid van medewerkers. Ook al is het ziekteverzuim binnen De Forensische Zorgspecialisten licht toegenomen ten opzichte van 2013 ligt het nog wel onder het landelijk gemiddelde van de GGZ.

  • 2014
   4,9%
  • 2013
   4,9%
  • 2012
   4,9%
 • Media

  Aantal contacten met de media

  In 2014 zijn er 148 mediacontacten afgehandeld tegen 164 in 2013 en 223 in 2012. Dit waren over het algemeen landelijke media (televisie en kranten). De Forensische Zorgspecialisten vindt het van belang om verantwoording af te leggen over haar werk. Door open te zijn over wat we als organisatie doen en waarom we dit doen leveren we hieraan een bijdrage. We hebben in 2014 veel informatie via de media gegeven over onder andere de behandeling van ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals pedoseksualiteit en grooming bij de Waag en letselonderzoek bij kinderen bij de FPKM. Over het algemeen zijn de mediacontacten intensiever en langduriger van aard omdat er bijvoorbeeld meegewerkt wordt aan een documentaire of serie.

  • 9,8%
  • 2014
   148
  • 2013
   164
  • 2012
   223
 • Media

  Bezoekers website

  De Forensische Zorgspecialisten

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)
  *Geteld sinds maart 2012

  Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft stijgen. Te zien valt dat de websites van de Van der Hoeven Kliniek en de FPKM steeds vaker bezocht worden. In 2014 zijn de eerste stappen gezet voor actualisatie van de website van de Waag omdat deze niet meer aan de eisen voldoet van de gemiddelde bezoeker.

  • 2014
   15.562
   21.249
  • 2013
   15.442
   22.108
  • 2012
   12.167*
   18.459*
 • Media

  Bezoekers website

  Van der Hoeven Kliniek

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)
  *Niet gemeten vanwege verouderde staat website.
  **Geteld vanaf mei 2013.

  Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft stijgen. Te zien valt dat de websites van de Van der Hoeven Kliniek en de FPKM steeds vaker bezocht worden. In 2014 zijn de eerste stappen gezet voor actualisatie van de website van de Waag omdat deze niet meer aan de eisen voldoet van de gemiddelde bezoeker.

  • 2014
   24.230
   32.818
  • 2013
   12.552**
   16.965**
  • 2012
   -*
   -*
 • Media

  Bezoekers website de Waag

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)
  *Geteld sinds maart 2012

  Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft stijgen. Te zien valt dat de websites van de Van der Hoeven Kliniek en de FPKM steeds vaker bezocht worden. In 2014 zijn de eerste stappen gezet voor actualisatie van de website van de Waag omdat deze niet meer aan de eisen voldoet van de gemiddelde bezoeker.

  • 2014
   59.798
   84.846
  • 2013
   52.149
   74.155
  • 2012
   35.044*
   49.253*
 • Media

  Bezoekers website FPKM

  (unieke bezoekers / totaal aantal bezoeken)
  *Geteld sinds december 2012

  Het aantal bezoekers van de websites van De Forensische Zorgspecialisten blijft stijgen. Te zien valt dat de websites van de Van der Hoeven Kliniek en de FPKM steeds vaker bezocht worden. In 2014 zijn de eerste stappen gezet voor actualisatie van de website van de Waag omdat deze niet meer aan de eisen voldoet van de gemiddelde bezoeker.

  • 2014
   10.825
   16.792
  • 2013
   7.029
   9.838
  • 2012
   411*
   613*